zaterdag, 25 maart 2017


 

GRATIS BUDGET VOOR WIJKVERBETERING

Voor de buitendorpen Harskamp, Wekerom, De Valk en Otterlo tezamen is € 10.000 beschikbaar om te besteden aan wijkwaardebonnen voor verbetering van de dorpen. Een deel van dit bedrag is nog beschikbaar en ligt misschien wel te wachten op jouw idee!

Vul dus snel het inschrijfformulier in en check voordat je het opstuurt naar wijkwaardebonnen@gmail.com eerst nog even de voorwaarden in het reglement.

Wil je eerst nog wat meer info, lees dan het bericht wat ook in de Dorpspraet wordt/is geplaatst.

 

OTTERLO'S BELANG OP FACEBOOK

Vanaf 24 februari 2017 heeft Otterlo's Belang ook een Facebook pagina. Volg ons en blijf op de hoogte: https://www.facebook.com/OtterlosBelang/

 

VRIJWILLIGERSACTIE OTTERLO

Veel inwoners van ons mooie dorp zetten zich belangeloos in voor hun medemens. Tijd om hen rond de kerst eens extra in het zonnetje te zetten!

Ken je zo'n vrijwilliger die dit zeker verdient? Download dan het formulier en geef die vrijwilliger op!

Inleveren vóór 1 december 2016 bij Novy De Vakman, Dorpsstraat 9.

 

INVENTARISATIE WONINGBOUW

Vanuit Otterlo's Belang is een werkgroep gestart met de inventarisatie van de woningbehoefte binnen Otterlo.

Huis aan huis zal een brief met inventarisatieformulier rondgebracht worden waarmee belanghebbenden hun behoefte kenbaar kunnen maken.

 

WERKGROEP WONINGBOUW

De oude voetbalvelden zijn inmiddels vrijgekomen en zullen door gemeente Ede worden herontwikkeld. Er is vanuit Otterlo's Belang een nieuwe werkgroep gevormd die in samenspraak met de gemeente zorgt voor een invulling die zo goed mogelijk past bij de wensen van Otterlo.

De werkgroep bestaat uit: 

* Evert Groeneveld
* Susanne van de Hoef
* Linda van der Laan
* Fried Jonkers
* Johan Maassen
* Henny Meijer (V)
* Gerard Mulder
* John Veltman

De werkgroep heeft zo een brede samenstelling om zoveel mogelijk de verschillende doelgroepen te vertegenwoordigen.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de Werkgroep Woningbouw dan kunt u deze mailen naar: woningbouwotterlo@hotmail.com

 

UITSLAG ENQUÊTE INVULLING OUDE VOETBALVELD ONDERLANGS

Otterlo’s Belang heeft haar leden via een enquête gevraagd welke voorkeur men heeft voor wat betreft de toekomstige invulling van het oude voetbalveld aan Onderlangs.

Hierbij had men de keuze voor woningbouw of voor het teruggeven aan de natuur.

64 % van de leden heeft hierop gereageerd. De uitslag is als volgt:

55 % geeft de voorkeur aan woningbouw

45% geeft de voorkeur aan het terrein teruggeven aan de natuur

Otterlo’s Belang zal samen met de gemeente werken aan een invulling die zoveel mogelijk recht doet aan deze uitslag.

Bij deze willen wij een ieder die heeft meegewerkt aan deze enquête van harte bedanken!

 

NIEUW ASPIRANT BESTUURSLID

Na een keer proefgedraaid te hebben tijdens de bestuursvergadering van Otterlo's Belang op 19 april 2016 heeft Evert Groeneveld aangegeven deel uit te willen maken van het bestuur van Otterlo’s Belang.

Het zittende bestuur heeft hem unaniem welkom geheten en sindsdien is Evert aspirant bestuurslid en zal tijdens de Algemene Leden Vergadering in 2017 voorgedragen worden als volwaardig bestuurslid.

 

INFORMATIEAVOND OVER PROJECT

WEVERSTEEG/ONDERLANGS 12 MEI

Op donderdag 12 mei houdt de gemeente Ede een informatieavond vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Aanloop (inloop vanaf 19.30 uur).

Het programma in hoofdlijnen:

  1. Opening door wethouder Vreugdenhil
  2. Toelichting Nota van Uitgangspunten door Peter Prins + gelegenheid voor vragen
  3. Pauze
  4. Discussie in kleine groepen over de Nota van Uitgangspunten

Ter voorbereiding kunt u de Nota van Uitgangspunten alvast doornemen.

 

WONINGBOUW AAN WEVERSTEEG EN ONDERLANGS 18 FEB

De gemeente Ede gaat donderdag 18 februari vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Aanloop in gesprek met de inwoners van Otterlo over de toekomst van de oude sportvelden aan de Weversteeg en Onderlangs, deze zijn in de structuurvisie Otterlo aangewezen als zoeklocatie voor woningbouw. Iedere inwoner is van harte welkom.

Zie ook de structuurvisie 2012.

In Otterlo loopt momenteel ook nog een onderzoek naar de vernieuwing van het dorpshuis en de sportzaal. Er wordt op de locatie Weversteeg met deze nieuwbouw rekening gehouden. De gemeente Ede vindt het heel belangrijk de wensen van het dorp te betrekken bij de herontwikkeling van de voetbalvelden. Ook na de bijeenkomst van 18 februari zal de gemeente in gesprek blijven met het dorp.

 

SPECIALE WEBSITE M.B.T. AZC

Vereniging Otterlo's Belang wil graag al haar leden, inwoners en ondernemers uit Otterlo via een speciale website informeren over de voortgang van een mogelijk AZC in Otterlo. Klik hier om deze nieuwe website te bezoeken.

 

PEILING AZC ONDER BEWONERS

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat er een AZC gepland staat in Otterlo. Graag willen Otterlo's Belang en O2 de mening weten van de bewoners zodat dit gedeeld kan worden met de gemeente Ede.

Huis aan huis is een toelichting verspreid met daarin ook een invulformulier waarop u uw mening kan delen.

Laat uw stem horen!

 

OTTERLO MOOI IN 1 DAG

Op 14 maart 2015 heeft Otterlo de armen uit de mouwen gestoken en is het gehele dorp gebroederlijk onderhanden genomen.

Kijk voor een sfeerimpressie op Youtube en op www.otterlo.nl.

 

OTTERLO’S BELANG ZOEKT NIEUW BESTUURSLID

Zoekt nog steeds één nieuw bestuurslid die zich in wil zetten om Otterlo mooi en leefbaar te houden en dit verder te vergroten.

Bekijk de profielschetsen om een beeld te krijgen van de taken van een bestuurslid. Je kunt je aanmelden als “gewoon” bestuurslid of als secretaris, dus voor elk wat wils.

Geïnteresseerd geraakt? Stuur dan een mail met je motivatie naar secretaris@otterlosbelang.nl en je wordt uitgenodigd voor een wederzijdse kennismaking!

 

PROEF AFVALINZAMELING IN HET BUITENGEBIED 

De gemeente Ede start in de week van 13 april 2015 een proef met afvalinzamelen in het Edese buitengebied. De proef duurt 12 maanden.

Met deze proef wil de gemeente afval scheiden stimuleren waardoor minder restafval en meer grondstoffen worden ingezameld.

Voor inwoners in het buitengebied (buiten de bebouwde kom) van Otterlo gebeurt dit door een extra container aan de inwoners te geven, waar PMD in kan. Plus het invoeren van een financiële prikkel: minder vaak de groene restafvalcontainer aanbieden kan een vergoeding opleveren.

De inwoners in het proefgebied ontvangen hierover een brief en een folder met informatie.

Ook komt de nodige informatie over de proef op de site van Ede te staan. Zie www.ede.nl/afvalscheidenloont

Het klantcontactcentrum van de gemeente is op de hoogte en kan de meest gestelde vragen van een antwoord voorzien. 

 

MEEDOEN AAN WHATSAPP GROEP?

Kijk op de pagina WhatsApp onder Veiligheid voor meer informatie!

 

 

 

 Agenda   Onderwerp                Faceook


 21-02

Bestuursvergadering

 

Hotel Kruller

 

Aanvang: 19.30 uur

 07-03

Algemene ledenvergadering

 

Dorpshuis "De Aanloop"

 

Aanvang: 19.30 uur

 02-05

Bestuursvergadering

 

Hotel Kruller

 

Aanvang: 19.30 uur