Nieuws

FRAAIE VALLEIHEKKEN MET KORTING

Het idee is ontstaan om in de gemeente Ede - net als in Barneveld, Leusden en Woudenberg - fraaie landhekken te subsidiëren door een korting te verlenen van € 200.

Lees er alles over in het persbericht met voorbeelden.

Valleihekken

 

PRIVACY STATEMENT OTTERLO'S BELANG

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die recent van toepassing is geworden, delen wij graag ons Privacy Statement met jullie.

In hoofdlijnen komen hierin de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Welke gegevens bewaren we van onze leden;
  2. Waar gebruiken we ze voor;
  3. Wie heeft er toegang tot deze gegevens en met wie worden deze gegevens gedeeld;
  4. Waar worden deze gegevens opgeslagen;
  5. Mails worden gestuurd in de BCC (dus anderen zijn niet zichtbaar);
  6. Hoe kunnen leden hun gegevens laten wijzigen.

 

GEEF JE MENING OVER WONEN IN OTTERLO!

Ben je tussen de 15 en 25 jaar, dan hoort de gemeente Ede graag jouw mening over wonen in Ede. De resultaten worden gebruik voor het woningbouwprogramma voor de komende jaren dus laat deze kans niet voorbij gaan om je mening te delen!

Vul de korte vragenlijst in via www.ede.nl/onderzoekwonen (duurt slechts 5 minuten) en maak daarmee ook kans op een leuke prijs die onder de deelnemers wordt verloot!

 

KOM MET IDEEËN VOOR VERBETERING VAN ONZE LEEFOMGEVING

Op dinsdagavond 24 oktober 2017 krijgt u de gelegenheid om ideeën over het verbeteren van uw leefomgeving te delen in het kader van het project Levend Landschap Otterlo.

Wat wilt u mooier, schoner, aantrekkelijker gemaakt zien, of wat zou u graag terug zien wat in de loop van de tijd uit het dorpsbeeld verdwenen is?

Meer informatie in de brochure en de poster. Graag tot ziens in De Aanloop op de 24e om 19:30 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19:15 uur).

 

BUDGET VOOR NOG AANTREKKELIJKER MAKEN OTTERLO

Vorig jaar is de Veluwe uitgeroepen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland! Dit gebeurde naar aanleiding van de publieksverkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’, waarmee de provincie Gelderland, als indiener van het natuurgebied de Veluwe, €300.000,- heeft gewonnen.

De provincie Gelderland heeft besloten om een groot deel van dit geld te besteden aan nieuwe initiatieven die de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

We dagen daarom iedereen zonder winstoogmerk (studenten, inwoners, recreanten, instellingen, stichtingen, etc.) uit om hiervoor vernieuwende en inspirerende ideeën aan te dragen; van verbetering van een fietsroute tot een nieuwe activiteit of event, als het een duurzaam karakter heeft.

Er is € 1.000,- vrij beschikbaar voor de 10 beste ideeën en tussen € 5.000,- tot € 50.000,- voor het realiseren ervan.

Uiterste inzenddatum is 30 september.

Meer informatie op www.prijsvraagdeveluwe.nl.

 

INVENTARISATIE WOONZORGBEHOEFTE OUDEREN

Binnen woonzorghuis Eureka hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden wat heeft geleid tot een informatieavond op 29 juni om Eureka onder de aandacht brengen. Om de behoeften in beeld te krijgen m.b.t. zorg en wonen zijn de aanwezigen een aantal vragen meegegeven maar graag krijgen we een beter inzicht en willen we iedereen - van jong tot oud - uitnodigen om de korte vragenlijst in te vullen.

Klik hier om direct naar het formulier te gaan.

 

INLOOPAVOND WONINGBOUW OP 6 JUNI

Hoe gaat de woningbouw aan de Weversteeg er uit zien? En hoe sluiten die plannen aan op de bestaande omgeving met aan ene kant het dorp en aan de andere kant natuur? Hoe werken de huidige plannen uit voor de Onderlangs? Wat houdt de Milieu Effect Rapportage (MER) in die de gemeente laat opstellen, en wat moet daarvoor gebeuren? En kunt u daar nog invloed op uitoefenen?

Deze en andere vragen kunt u stellen tijdens een inloopavond woningbouwlocatie Otterlo Weversteeg-Onderlangs op dinsdag 6 juni 2017.

De avond vindt plaats in het dorpshuis De Aanloop, Sportlaan 5 te Otterlo.

Tussen 19.30 uur en 21.00 uur kunt u binnenlopen. In verschillende wanden van de benedenzaal vindt u informatie over de diverse onderwerpen die te maken hebben met de nieuwbouwplannen. Er zijn medewerkers van de gemeente Ede aanwezig om antwoord te geven op uw vragen. En natuurlijk noteren zij ook uw op- of aanmerkingen op de verstrekte informatie en betrekken zij die bij de verdere uitwerking van de plannen.

Mocht u vooruitlopend op deze datum nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jeanny Jilissen (junior projectleider, via telefoonnummer 06-31959599 of jeanny.jilissen@ede.nl) of Melanie Maas (projectleider, via 06 14311990 of melanie.maas@ede.nl)

 

OTTERLOSE BOS (UPDATE 08-05)

De laatste dagen is veel te doen geweest om het gedeelte van het Otterlose Bos wat buiten de rasters ligt en in de verkoop is gekomen.

Otterlo's Belang brengt u graag op de hoogte via het volgende document: Mededeling OB omtrent Otterlose Bos 2017-05-08.pdf

Hierin wordt ook verwezen naar de brief die Otterlo's Belang heeft gestuurd aan de gemeente Ede: Reactie naar gemeente omtrent Otterlose Bos 2017-05-02.pdf

 

WOONBEHOEFTE

Uitkomst inventarisatie woonbehoefte.

In 2016 is de behoefte binnen de Otterlose bevolking gepeild naar nieuwbouwwoningen. De uitkomst op basis van 105 ingevulde formulieren ziet er als volgt uit.

(klik hier of op de afbeelding voor een groter formaat)

Agenda

 

15-01  

Bestuursvergadering

Hotel Kruller

Aanvang 19:30 uur

 

12-03  

Bestuursvergadering

Sterrenberg

Aanvang 19:30 uur

 

19-03  

Algemene Ledenverg.

Dorpshuis

Aanvang 19:30 uur

 

14-05  

Bestuursvergadering

Hotel Kruller

Aanvang 19:30 uur