Over Otterlo’s Belang

Dit is waar wij voor staan

Otterlo’s Belang wil als vereniging:

 • De algemene belangen behartigen van alle inwoners van Otterlo
 • De inwoners betrekken bij gemeentelijk en provinciaal beleid
 • Werk/klankbordgroepen samenstellen van inwoners en belanghebbenden betreffende toekomstige projecten
 • Zich inzetten om de leefbaarheid en het woongenot in Otterlo zo optimaal mogelijk te houden
 • Jaarlijks een Algemene Ledenvergadering organiseren
 • Draagvlak creëren
 • De 4 mei herdenking organiseren
 • Zorg dragen voor het hijsen van de vlag op Koningsdag, 5 mei, de Veteranendag (laatste zaterdag in juni) en 15 augustus (formeel einde WOII)
 • Contacten onderhouden met Stichting Landschapsbeheer Gelderland t.a.v. de projecten van Levend Landschap
 • Contacten onderhouden met de Ondernemersvereniging Ondernemend Otterlo (O2)
 • Een veilige woon- en werkomgeving. Men kan zich dan ook via Otterlo’s Belang aanmelden bij de Whatts-App groepen
 • Kortom: fungeren als klankbord en communicatiekanaal, waar maar nodig, voor het Otterlo’s Belang!

Maak kennis met ons bestuur

Evert Groeneveld
Voorzitter

groeneveld@otterlosbelang.nl

Danny Prangsma
Penningmeester

prangsma@otterlosbelang.nl

Eric Zaar
Secretaris

secretaris@otterlosbelang.nl

Peter Romeijn
Bestuurslid

romeijn@otterlosbelang.nl

Jacqueline Morren
Bestuurslid

morren@otterlosbelang.nl

Maico Ploeg
Bestuurslid

ploeg@otterlosbelang.nl

Anouk van Loo
Bestuurslid

loo@otterlosbelang.nl

Merel Meijer
Bestuurslid

meijer@otterlosbelang.nl